Stigende renter – hvilke aktier skal du satse på?

Hvis du har fulgt med på finansmarkederne i den seneste tid, har du formentligt bemærket snakken omkring renten, der for første gang i mange år er begyndt at vise tegn på stigninger. Og har du investeret i aktier, er det i hvert fald noget, du bør være opmærksom på – stigende renter kan nemlig være gift for aktiemarkedet.

Dyrere finansiering

At stigende renter er skidt for aktiemarkedet, er ligetil. Højere renter betyder nemlig, at virksomheder skal betale mere for finansiering til deres investeringer, og det går alt andet lige ud over deres indtjeningsevne. I nogle tilfælde vil en tilpas høj rente endda kunne betyde, at aktuelle investeringer dermed ikke er interessante længere; ganske enkelt fordi finansieringen bliver for dyr. En stigende rente vil dermed spænde ben for virksomhederne, og dermed også aktiemarkedet.

Invester i aktier med renten for øje

Man kunne så fristes til at tro, at det blot gælder om at sælge alle sine aktier, når renten begynder at stige. Dog er aktiemarkedet ikke helt så firkantet; der er nemlig flere aktier, hvor rentestigningerne kan vise sig som en fordel.

Det gælder først og fremmest de hårdtprøvede bankaktier. Årsagen til, at bankaktierne igennem længere tid har været presset sammenlignet med andre sektorer, og derfor ikke er fulgt med i det generelle opsving, der nu har varet i mere end 10 år, er netop renten. Med lave rentemarginaler – altså forskellen på indlånsrenten og udlånsrenten – har bankerne haft overordentligt svært ved at tjene penge.

Bevares – der er stadig sorte tal på bundlinjen hos de største danske banker, men bankernes indtjeningsevne har unægteligt lidt last af de lave renter. Det ses bl.a. også ved, at bankerne i dag er nødsaget til at hente en væsentligt større andel af deres indtjening fra andre indtægtskilder; herunder især gebyrer.

Hvilke banker bør du så investere i, når renten stiger?

Når renten stiger, kommer det som udgangspunkt alle bankerne til gode. Det gælder uanset, om du kigger på Danske Bank, Jyske Bank eller nogle af de mindre banker på børsen. Derfor kan du som udgangspunkt også forvente, at en stigende rente vil smitte af på f.eks. jyske bank aktie kurs i takt med, at renten får indtjeningen til at stige.

Vil du gribe det smart an, kan du f.eks. undersøge de forskellige banker og se, hvem der henter den største andel af deres indtjening på renteindtægter fra udlån. Disse banker må også formodes at blive de største vindere, når renten på et tidspunkt begynder at stige – hvilket kan ske når som helst.