Tue Askeland: Advokat med speciale i fast ejendom

Tue Askeland er en dedikeret, professionel og kompetent advokat, der i mange år har beskæftiget sig med det juridiske felt, fast ejendom. Fast ejendom er en bred størrelse, som dækker mange underområder og felter, og ved problemstillinger vil det ofte kræve juridisk rådgivning at løse sagen. Tue Askeland har sit daglige virke i Advokatfirmaet Askeland, som han ejer og driver. Firmaet er beliggende i Roskilde, hvorfra klienter af både privat og erhvervskarakter hjælpes. 2015 var året, hvor advokaten valgte at gå den helt selvstændige vej, og det har banet vejen for karrieren lige siden. Ydelserne og kompetencerne i firmaet dækker over flere felter. Tue kan både agere boligadvokat og erhvervsadvokat, og derudover kan han bistå med ydelser som selskabsret, retssager, voldafgiftssager og lejeret.

Tue Askeland har løbende dygtiggjort sig og har med årene opnået solid erfaring inden for retssager. Han dækker altså et bredt spekter, hvis du som enten privatperson eller virksomhed har brug for juridisk rådgivning. Sideløbende med karrieren som selvstændig advokat har Tue en familie, som han også prioriterer at bruge tid med. På den måde har han altså formået at finde en stabil work-life-balance.

Karrierestigen lå klar fra start

Nogle ved fra barns ben, hvad de gerne vil være, når de bliver voksne. Andre må revurdere den drøm adskillige gange, i takt med at man bliver klogere på sig selv. Tue Askeland havde forholdsvis tidligt en idé om, at han gerne ville være advokat. Og da der blev prikket hul på jura-uddannelsen, blev forestillingen kun bekræftet. Tue blev færdig på Københavns Universitet i år 2000, og kunne hermed kalde sig jurist. Men han var meget bevidst om, at han gerne ville være advokat, hvorfor det krævede tre år mere som advokatfuldmægtig. Det foregik hos Classen & Co. Tue Askeland vidste ikke bare, at han gerne ville være advokat, han var også klar over, hvad specialet skulle være. Nemlig fast ejendom. Det afspejler de forskellige valg undervejs i karrieren også meget godt.

Fast ejendom dækker over flere områder, når vi taler jura. Der kan blandt andet nævnes selskabsret og lejeret. Inden for selskabsret beskæftiger man sig med retsforholdene hos erhvervsdrivende virksomheder, anpartselskaber, aktieselskaber, foreninger, organisationer, fonde og lignende. Der er altså tale om et område, der er af erhvervskarakter. Kigger vi derimod på lejeret, kan man groft sagt skelne mellem to områder: boliglejeret og erhvervslejeret. Førstnævnte refererer til private anliggende; altså private mennesker, som enten udlejer eller lejer en bolig. Sidstnævnte derimod handler om selskabers leje – det vil sige inden for erhverv. Erhvervslejeret er samtidig noget, Tue Askeland har speciale i.

Advokaten Tue Askeland har løbende dygtiggjort sig

Arbejdslivet og karrieren betyder rigtig meget for ens identitet. Det er dog meget forskelligt fra person til person, hvor meget tid der investeres i netop karrieren. For Tue Askeland har det været vigtigt at dygtiggøre sig i løbet af hans mange år som advokat og hermed udfordre sig selv. Det kommer blandt andet til udtryk i valget om tage den uddannelse, som Danske Bestyrelsesadvokater udbyder. Det gjorde Tue Askeland i 2009. Han bestod uddannelsen og blev som følge af dette medlem. At være medlem af Danske Bestyrelsesadvokater betyder, at man har opnået indsigt i og viden om håndtering af bestyrelsesarbejde.

Ved hjælp af Tues kompetencer inden for dette felt, har han opnået erhvervserfaring, der strækker sig over flere år. Fra 2006 til 2011 har advokaten været aktiv som både bestyrelsesmedlem og som bestyrelsesformand. Det har han i virksomheder som Derma Pharm A/S, Retinalyze A/S, Ejendomsholding A/S og Foreningen Dike. Bestyrelsesarbejdet er noget, Tue laver ved siden af sit daglige arbejde i Advokatfirmaet Askeland.