Try Medics tilbyder faglig rejse i sabbatåret

Ny tendens til sundhedsfaglig rejse i sabbatåret, efter huen er kommet på hovedet. Den danske organisation Try Medics tilbyder observationspraktik forløb for studenter på hospitaler i udlandet.

Studenter tager i stigende grad et sabbatår efter at have gennemført deres ungdomsuddannelse. Med indførelsen af fremdriftsreformen fra 2014, er der med uddannelsesloftet blevet stillet større krav til de unge om at vælge den rigtige videregående uddannelse. Flere undersøgelser påpeger, at det større politisk pres, får flere unge til at tage et sabbatår, for at kunne få pustet ud og reflektere over hvilken videregående uddannelse de skal tage. Mange bruger et sabbatår på aktiviteter som oplevelsesrejser, højskole eller frivilligt arbejde.

Try Medics har siden 2015 givet studenter, der overvejer en sundhedsfaglig karriere, muligheden for at tage en observationspraktik på et hospital i udlandet. De unge tager som udgangspunkt rejsen for at få mere klarhed omkring det erhvervsmæssige arbejde inden for deres studievalg.

Try Medics tilbyder i samarbejde med hospitaler i udlandet, 4-12 ugers forløb for studenter, hvor de får mulighed for at observere hospitalspersonale, som vil lære fra sig i deres daglige arbejde. På denne måde har studenter mulighed for i deres sabbatår, at få et førstehåndsindblik i det sundhedsfaglige fag, de påtænker at læse videre til, før de søger ind på en videregående uddannelse.

Try Medics tilbyder ophold på øen Zanzibar i Tanzania og i Uganda. Siden 2015, har de haft mere end 600 unge danske studenter, der har valgt at tage på en rejse med dem i deres sabbatår og tendensen har kun været stigende. Rejsens længde bestemmer de unge selv med udgangspunkt i minimum 4 uger og op til 12 uger.

Flere benytter muligheden for at få større klarhed omkring deres studievalg

De unge, som tager på et observationspraktik ophold på et hospital i udlandet gennem Try medics, bruger blandt andet rejsen til at styrke deres sundhedsfaglige viden og mærke efter om de kunne se sig selv i sådan en karriere. “At unge studenter får mulighed for at få førstehåndsindblik i hospitalsarbejde, ved at observere hospitalspersonale, oplever vi kan være med til at gøre dem mere sikre i deres studievalg.” Udtaler medstifter af Try Medics, Oliver Andersen sig.

Try Medics Facebookside, har en tidligere rejsende skrevet følgende anmeldelse om sit ophold.

“Jeg var på et 4 ugers program i Uganda med try medics. Det har været en fantastisk oplevelse. Hele teamet bag det er fantastisk og man føler sig virkelig sikker på alle områder. Jeg har fået lov at få et helt tæt indblik i hvad det vil sige at være læge og jeg er blevet helt bevidst om hvilken retning jeg vil tage med mit eget studievalg. Mine 4 uger med try medics har været ekstrem lærerige og spændende”

Oliver, medstifter af Try Medics fortsætter med at sige “De hospitaler vi samarbejder med er glade for forløbet og den kulturelle udveksling de får fra det. De forstår at de danske studenter er i en læringssituation, hvor formålet ikke er at gå til hånde med hospitalsarbejde, men blot at få indblik i faget ved at interagere med bla. sygeplejersker og læger, som vil lære fra sig i deres daglige arbejde. Erfaring som kan give større klarhed omkring hvad sunhedsfagligt arbejde indebærer.”

Læs mere om Try Medics praktikophold.

Sabbatår kan mindske frafaldet på uddannelserne

Både danske studerendes fællesråd og danske gymnasieelevers sammenslutning mener at studenter tager et sabbatår, mindsker frafaldsprocenten på videregående uddannelser.

Danske studerendes fællesråd mener, at det er positivt, at studenter giver sig tid til at puste ud og får prøvet kræfter med andre ting, før de begynder på en videregående uddannelse.

Større pres for unge at vælge den rigtige uddannelse

Med det nye uddannelsesloft i fremdriftsreformen, er der blevet lagt et større pres på at de unge vælger den rigtige studieretning, fra starten. Med uddannelsesloftet kan man ikke påbegynde en ny uddannelse, hvis man allerede har taget én videregående uddannelse. Samtidig er rammerne for at tage et semester om, blevet indskrænket, hvilket stiller et større krav til de unge, om at være studieklar fra begyndelsen.

Det større press om at vælge rigtigt og være studieparat, kan få flere studenter til at vælge et sabbatår, så de har mere tid til at reflektere over hvilken studieretning, der passer dem.

En undersøgelse lavet af Jan Thorhauge Frederiksen, lektor i pædagogik på Københavns Universitet viste at politiske reformer i den senere tid, har været med til at fremskynde studerendes beslutning om at droppe studiet.

Frafaldet sidste år på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) lå på 37 procent, hvilket er det højeste, de har haft.

Unge kan rammes af praksischok

Især på sundhedsfaglige uddannelse og læreruddannelsen, er det velkendt at unge kan rammes af praksischok under første praktikforløb på kliniksteder og skoler. Spændet mellem studie og arbejdet i praksis, kan for mange være en svær overgang. Praksischok er en af de større årsager til frafald på mange videregående uddannelser. Undersøgelser foretaget omkring sygeplejestudiet, viste at unge kan have et for idyllisk syn til arbejdet inden for deres valgte studieretning, hvilket kan føre til praksischok og frafald.

“Vores forløb for studenter i sabbatåret kan afhjælpe den manglende indsigt unge kan have inden for det sundhedsfaglige felt”, mener Oliver Andersen, medstifter af Try Medics, “Vi tror på, at det er sundt for de unge at få indblik i deres påtænkte erhverv før eventuelt studiestart. Vi oplever at rejsende generelt føler sig mere afklaret omkring deres studievalg og bedre rustet til hvad der forventes i faget efter opholdet. Selvom forløbene ikke foregår inden for det danske sundhedsvæsen, er der mange ligheder i sundhedsfagligt arbejde på global plan og vi oplever en stor glæde fra de unge i at få mulighed for at observere og interagere med læger, jordemødre, fysioterapeuter, tandlæger eller sygeplejersker. At opholde sig i en anden kultur, er også i sig selv, en lærerig oplevelse for de unge.”

Det er ikke kun indenfor det sundhedsfaglige felt studerende kan rammes af praksischok. Især på læreruddannelsen, har det også været et udbredt problem.

Det er ikke kun under de første studieår studerende kan rammes af praksischok. Flere nyuddannet lærer rammes af praksischok i overgangen fra uddannelse til jobbet. Her har mødet med virkeligheden på folkeskoler for nogle ramt lærerdrømmen hårdt.

VIA University College har lavet en undersøgelse der viser at hver fjerde nyuddannet lærer overvejer at droppe faget. Problemet strækker sig så bredt at blandt andet den lokale lærerforening i Århus har lavet en efteruddannelse til nyuddannet lærer for at de bedre kan klare overgangen til jobbet på folkeskoler.

Try Medics holdet