Guide: Sådan håndterer man bedst digital mobning

Håndtering af digital mobning

Digital mobning er desværre et fænomen, der er i vækst, og som finder sted blandt børn, unge og voksne. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan man som skole, forældre, arbejdsplads og kollega bedst håndterer digital mobning.

Digital mobning mod børn

Mobning har desværre altid været et velkendt fænomen blandt børn og unge. Og med den digitale udviklingen, er det ingen undtagelse. Mobning er i stor stil rykket online, fordi børn i større og større omfang benytter sig af sociale medier og andre onlineplatforme. Forskellen på mobning i skolegården og digital mobning er blandt andet, at mobningen nu ikke er isoleret og begrænset til skoletiden, men nu kan foregår alle døgnets timer og kan følge børnene ind i deres hjem og privatliv.

Håndter digital mobning som skole

Som skole eller uddannelsesinstitution er det vigtigt at skabe et trygt og positivt læringsmiljø uden mobning eller digital mobning. Derfor er det vigtigt både at have fokus på forebyggelse og konkret håndtering i tilfælde af digital mobning.

 • Hav en klar politik om digital mobning. Denne bør både indeholde definition af digital mobning, initiativer til forebyggelse samt sanktioner i tilfælde af digital mobning.
 • Hav fokus på digital mobning i klasselokalet – herunder at undervise eleverne i den gode tone, det trygge online miljø og konsekvenser.
 • Sæt regler op for børnenes adfærd på online platforme
 • Reager hurtigt i tilfælde af digital mobning. Det kan fx være ved at tage fat i de involverede elever og deres forældre. Det kan også være nødvendigt at rapportere mobningen. Følg altid retningslinjerne i skolens politik.
 • Samarbejde med forældregruppen

Håndtering af digital mobning som forælder

Som forælder er det vigtigt at være opmærksom på sit barns trivsel – det gælder også ondline.

 • Bliv fortrolig med dit barn, og opfordre til, at barnet altid kan komme til dig med de oplevelser, han/hun har haft.
 • Støt dit barn, og fortæl barnet, at mobningen aldrig er hans/hendes skyld.
 • Snak ofte med dit barn om, hvad god opførelse og adfærd er – det kan hjælpe barnet med at forstå grænser.
 • Snak med dit barn om, hvordan han/hun bør reagere i tilfælde af digital mobning. Det fx være, at barnet altid bør tage fat i dig eller en lærer.
 • Hvis du bliver gjort opmærksom på, at dit barn bliver udsat for digital, bør du informere skolen.

Digital mobning mod voksne

Mobning og digital mobning er ofte noget, man taler om i forbindelse med børn. Men faktisk er mobning og digital mobning også et problem blandt voksne. Det kan opstå i forskellige sammenhænge, herunder arbejdspladser, vennegrupper eller sociale netværk. Det kommer blandt andet til udtryk ved nedgørelse, udelukkelse og spredning af falske oplysninger eller billeder.

Håndtering af digital mobning på arbejdspladsen

Arbejdspladsen er som sagt et af de steder, hvor digital mobning rammer voksne. Det betyder også, at man som arbejdsplads har et ansvar og bør have fokus på digital mobning og håndtere det, hvis det sker mellem kollegaer.

 • Hav politikker og procedurer på plads for at forebygge digital mobning og skabe en positiv arbejdskultur.
 • Det er også vigtigt at sørge for, at medarbejderne har tilstrækkelig træning og uddannelse i at identificere og rapportere digital mobning.
 • Ledere kan også spille en vigtig rolle ved at sætte et godt eksempel og tage affære, hvis der opdages digital mobning på arbejdspladsen.
 • Hvis man som kollega eller leder er vidne til digital mobning, er det vigtigt at tilbyde støtte og hjælp til offeret og rapportere mobningen til de rette mennesker på arbejdspladsen. Hvis arbejdspladsen har et politik og en procedure, vil det ofte stå der.

Vil du vide mere om digital mobning? – Book et foredrag

Hvis du vil vide mere om digital mobning, er der en masse viden på digitalmobning.dk. Her finder du også viden foredrag, som William Atak, shitstormekspert og ekspert i håndtering dårlig omtale og uønsket indhold på internettet, afholder om digital mobning.