Emil Raun fra Varda hjælper på socialområdet

Emil Raun – forstander på Storskoven, der hører under Varda – tog de første skridt til en senere lang karriere ved i 1988 at starte på Aalborg Universitet på linjen Cand.Scient.Adm. Dette er en kandidatgrad i Forvaltning & Administration, og Emil Raun fra Varda har også altid haft en interesse for alle kerneområderne inden for politologi, herunder mikro/makroforhold i samfundet, sociologiske tendenser samt både hvordan organisationer agerer, og hvordan man optimerer arbejdsgangen. Emil Raun fra Varda kunne derfor også tidligt under uddannelsen se, at der var mange områder inden for det offentlige, hvor han kunne bidrage til en bedre hverdag for mange.

Især har Emil Raun fra Varda altid interesseret sig for socialområdet og Emil Raun har således også arbejdet med børn og unge inden han stiftede Varda. Før Varda var Emil Raun ansat i Nibe Kommune i Skole- og Kulturforvaltningen fra 1993-1996, og fra 1999-2003 i Center for Integration i Kultur- og Socialforvaltningen i Odense kommune. Alt denne viden kunne Emil Raun tage med sig, da han i 2008 stiftede Varda, som stadig i dag er en selvstændig, privatejet organisation.

Utilpassede unge skal hjælpes

Emil Raun og Vardas formål er at tilbyde pædagogisk døgndækning til de mange utilpassede unge, der bliver anbragt i egen bolig. Disse utilpassede unge omfatter blandt andet unge med adfærdsmæssige, familiemæssige eller psykosociale problemstillinger, der kan gøre det svært, at klare sig uden hjælp i egen bolig. Derimod mener Emil Raun fra Varda, at man med pædagogisk døgndækning kan yde de unge den støtte, som de har brug for i den proces, hvor de enten udsluses fra egen bolig, fra institution eller plejefamilie. Dette er i stor overensstemmelse med en rapport fra SFI, som Emil Raun fra Varda nævner, der kan konkludere, at de utilpassede unge generelt har rigtig svært ved at klare sig, når de bliver anbragt i egne boliger.

Tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked

En af de helt store udfordringer for de utilpassede unge er ifølge Emil Raun fra Varda, at de kan have svært ved at skabe tilknytning til enten uddannelsesinstitutioner eller arbejdsmarked. Dette kan blandt andet skyldes de adfærdsmæssige eller psykosociale problemer, som de unge ofte døjer med, og dette kan gøre, at omverdenen ikke altid forstår de unge, forklarer Emil Raun fra Varda. Hvis de unge konstant føler sig misforstået af og fejlplaceret blandt sine omgivelser, vil det blive ekstra svært for de unge at falde på plads i enten en uddannelses- eller arbejdssituation, men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være ifølge Emil Raun fra Varda. Emil Raun fra Varda mener, at man kan hjælpe disse unge mennesker med at få en bedre hverdag ved at give dem den daglige støtte og nogle redskaber, så de bliver bedre til at interagere med omverdenen. På sigt er målet derfor at opnå for Emil Raun og Varda, at de unge får en oplevelse af inddragelse og succes, men indtil denne selvtillid opbygges hos de unge, vil den pædagogiske døgndækning hjælpe de unge, når de føler at hele verden er imod dem.

Ansvaret hos pædagoger i Varda

Den pædagogisk ansvarlige får dermed et ansvar for, at den unges hverdag fungerer, hvilket måske ikke altid har været situationen på hjemmefronten. Emil Raun fra Varda uddyber, at dette ofte kan skyldes forældre med enten stofmisbrugs- eller alkoholproblemer, men også forældre der selv døjer med psykiske problemer, kan have gjort opvæksten svær for de unge. Emil Raun og Varda påtager sig derfor ansvaret for at hjælpe de unge til at blive integreret i lokalmiljøet, hvor man arbejder ud fra at stimulere individets særlige behov. Dette kan man især gøre, da alle pædagoger tilknyttet Varda har pædagogisk uddannelse og en lang erfaring inden for det pædagogiske felt, så man hurtigt kan tackle problemerne, som de opstår. Ved individuelt tilpassede forløb arbejdes der således i Varda med den enkelte unges kompetencer og problemfelter, og hver måned vil man evaluere forløbet for at sikre, at den unge bevæger sig i den rigtige retning. Med Emil Raun i Varda er mange børn med tilpasningsvanskeligheder sikret en langt bedre mulighed for at finde fodfæste på lige vilkår med resten af den danske befolkning, og på et personligt plan er det også givtigt for Emil Raun at se, at Varda kan hjælpe så mange unge til en bedre tilværelse.