Hvordan er køber og sælger beskyttet i en bolighandel?

Bolighandel_saelgeransvarsforsikring

I en bolighandel er der to parter: en køber og en sælger. De vil typisk have modstridende interesser, hvorfor det kan være relevant at vide, hvordan de to parter kan “sikre dem selv”. Kigger man på forsikringsområdet, findes der to produkter, som afspejler dette. En ejerskifteforsikring og en sælgeransvarsforsikring. Førstnævnte er rettet mod køber, og sidstnævnte mod sælger. Men hvad er det egentlig for nogle størrelser?

Når en person skal sælge sit hus, kan denne vælge at benytte sig af huseftersynsordningen. Det er en ordning, der blev etableret i 90’erne, og som skulle skabe bedre vilkår for både sælger og køber. Det var også i denne ordning, at ejerskifteforsikringen blev stiftet som et reelt produkt. Forinden da havde sælger et ansvar, hvis der skulle vise sig at være skjulte skader i huset. Det kunne blive en dyr regning og kunne i værste fald ende med at ruinere den ansvarlige.

Som del af huseftersynsordningen (såfremt personen vælger at benytte sig af den) er sælger forpligtet til at få udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og præsentere tilbuddet for køber samt tilbyde at betale halvdelen af præmien. Når sælger har gjort sin del, er personen i udgangspunktet fritaget for det sædvanlige ansvar. Dette gælder lige meget om køber tegner ejerskifteforsikringen eller ej. Men der er alligevel nogle forhold, som sælger kan risikere at hæfte for, og det er her, at sælgeransvarsforsikringen kommer ind i billedet.

Hvad indebærer en sælgeransvarsforsikring?

Når du som sælger er fritaget for ansvaret for skjulte skader, er der tale om de skader, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. Der er dog stadig tale om skader, som er undersøgt i forbindelse med rapporten. Der er altså nogle forhold i et hus, som ikke undersøges, og dem kan du stadig drages til ansvar for i op til ti år efter salget. Det drejer sig om følgende:

  • Ulovlige bygningsindretninger
  • Ulovlige stik- og kloakledninger udenfor bygningen
  • Krav, der udspringer af påbud om oprensning af forurening af grunde med maksimalt 500.000 kr

Sælgeransvarsforsikringen går ind og dækker de udgifter, du potentielt måtte blive pålagt, hvis køber vælger at sagsøge dig for disse forhold. Den dækker i de ti år, hvor du ellers stod som ansvarlig. Dansk Boligforsikring er áf af selskaberne, som udbyder sælgeransvarsforsikringen. Dem kan du læse om på deres hjemmeside: https://www.danskboligforsikring.dk/