Trykprøvning hos Bygningskonsulenten udføres med stor ekspertise

bygningskonsulenten

Trykprøvning, blowerdoor og tæthedstest – kært barn har mange navne. Men uanset navnet, så er det en essentiel service, som kan bidrage til større besparelser på varmeregningen.

Der kan være mange grunde til, at man har brug for en trykprøvning af sin bolig. Oftest udføres et trykprøvning af nyopførte bygninger, da Bygningsreglementet har krav til bygningers tæthed, inden bygningen kan tages i brug.

Derfor er en blowerdoor test en god idé

Selvom det kan være en omkostelig affære at få udarbejdet en blowerdoor test, så kan det modsatte føre til højere omkostninger. Testen vurderer nemlig, om bygningen er udført korrekt.

Jo færre utætheder giver en tættere bygning, hvilket bidrager til flere fordele:

  • Optimalt indeklima
  • Reducerer omkostninger til varme
  • Nedsætter risikoen for råd i bygningens lofter og vægge

Derfor er en blowerdoor test en investering i bygningens fremtidige levetid.

Fortrykprøvning er en god forsikring

En fortrykprøvning udføres, inden bygningen er færdig. Her bliver der tjekket, om dampspærren er monteret korrekt, eller om der er utætheder, som skal udbedres, inden inventar monteres og væggene bliver beklædt.

Dette kan spare både tid og penge i sidste ende, hvis utæthederne når at blive opdaget i tiden. En fortrykprøvning er derfor et oplagt tilvalg, når man bygger en ny bygning, da den identificerer og reparerer utætheder, mens de stadigvæk er synlige tilgængelige.

Vælger man vente til selve trykprøvning, kan det resultere i større omkostninger og forsinkelser, da udbedringen ofte kræver afmontering af inventar og vegbeklædning.

Bygningskonsulenten.dk udfører fortrykprøvning og trykprøvning

Hos Bygningskonsulenten.dk anbefaler vi altid at få udført en fortrykprøvning for at gå proaktivt til projektet. Vores anbefaling stammer i særdeleshed fra kravene for bygningsklasse 2020 – Lavenergi, som stiller høje krav til bygningen generelle tæthed.

Selvom man har fået foretaget en fortrykprøvning, er det dog ikke ensbetydende med, at bygningen er endeligt godkendt. Før den endelige trykprøvning kan foretages, skal bygningen nemlig stå færdigbygget og være klar til aflevering.

Sådan udfører vi en tæthedstest

Inden tæthedstesten udføres, er der en liste med kriterier, som skal være opfyldt. Det gælder blandt andet, at bygningen skal stå færdig, klimaskærmen og afløbet skal være tætnet. Derudover må dampspærren ikke være synlig og ventilationsgennemføringer skal være udført korrekt.

Når ovenstående er på plads, er det muligt at udføre tæthedstesten. Hos Bygningskonsulenten.dk tjekker vi følgende punkter, når vi udfører testen:

  • Tjek tæthed af emhætte
  • Tjek tæthed af ventilationsanlæg
  • Montér midlertidig blowerdoor
  • Visuel gennemgang af bygningen
  • Test som dokumentation for, om huset overholder krav for tæthed
  • Udarbejder certifikat til bygningstilladelsen

Således bliver intet overladt til tilfældighederne.

Trykprøvning udføres professionelt

Bygningskonsulenten.dk udfører trykprøvninger/tæthedstest/blowerdoor test af både bolig- og erhvervsbygninger. Her er der ingen grænser for, hvor mange kvadramteter der må være tale om.