Pernille Fabricius har skabt succes gennem uddannelse

Pernille Fabricius

Når øjet falder på Pernille Fabricius’ lange CV er det svært at tro, hvor meget hun allerede har udrettet som 48-årig. At dette har været muligt på så kort tid, skyldes først og fremmest at Pernille Fabricius har opsat nogle konkrete mål og er gået benhårdt efter dem, men også at hun har formået konstant at udvikle sig personligt og fagligt.

Pernille Fabricius lagde første sten til sin karriere, da hun i 1985 startede på Copenhagen Business School og i 1991 stod færdiguddannet som Cand.Merc.Aud. I løbet af denne kandidat i revision havde Pernille Fabricius arbejdet hos Arthur Andersen som auditor og skatterådgiver, og dermed var Pernille Fabricius’ karriere allerede kickstartet med et specialiseret fokus på revision og finansiel rådgivning.

Den første lederstilling var en udfordring

Efter i alt 6 år hos Arthur Andersen fik Pernille Fabricius sin første lederstilling i ISS Facility Services A/S, da hun blev ansat som vicedirektør for økonomi og personale. Pernille Fabricius husker denne ansættelse som en stor udfordring, eftersom hun på daværende tidspunkt var ’meget blød’, og hendes tidligere chef, Eric Søe Rylberg, omtalte hende blandt andet som et rigtig ’musisk menneske’. Med tiden begyndte Pernille Fabricius dog at påtage sig noget af den mere direkte og kontante ledelsesstil, som kendetegnede de mandlige ligestillede. Ikke fordi Pernille Fabricius havde lyst, men fordi hun fandt det nødvendigt. ”Ledelse er et stykke hen ad vejen fortsat noget, der sker på mænds præmisser. Selv om jeg ikke nødvendigvis er enig. Men der er ikke længere væsentlig forskel mellem min lederstil sammenholdt med andre lederes”, siger Pernille Fabricius sig.

Selv om Pernille Fabricius endte med at tilpasse sig, mener hun dog stadig, at kvinder fremover skal være bedre til ikke bare at påtage sig mændenes lederstil, da begge ledelsesstile kan bidrage med noget positivt til virksomheden. ”Kvinder skal ikke efterabe mændenes måde at agere på, og mændene ikke kvindernes. Vi har fortsat brug for at være komplementerende. Som det er nu er vi i nogle dele af erhvervslivet nødt til at bruge de mere maskuline sider”, udtaler Pernille Fabricius

Succes gennem personlig og faglig udvikling

Pernille Fabricius er en kvinde, som kontinuerligt ønsker at udvikle sig på et personligt og fagligt plan, og derfor var en ny ledelsesstil heller ikke det eneste, som Pernille Fabricius erhvervede sig under opholdet i ISS Facility Services A/S. I de 7 år som Pernille Fabricius var i virksomheden nåede hun samtidig at fuldføre en MBA fra Copenhagen Business School og en Master of Finance, fra University of Leicester.

Efterfølgende har Pernille Fabricius blandt andet kunne skrive World Class Leadership Program fra Harvard Business School og European Union Law fra Univeristy of Leicester til den lange række af udannelser, som Pernille Fabricius har på CV’et. Om tilvalget af de mange uddannelser udtaler Pernille Fabricius: ”Jeg har taget uddannelser ved siden af mit job af interesse, og fordi jeg har besluttet mig for, at jeg gerne ville gøre det. Jeg læser i reglen om aftenen og i weekenden”. En af grundene til at Pernille Fabricius konstant har sørget for at udvikle sine kompetencer, skyldes at hun gerne har villet fjerne sig fra en specialistrolle til fordel for en rolle, hvor Pernille Fabricius i større grad, kan beskæftige sig med general ledelse.

Når man har med en slagkraftig erhvervskvinde som Pernille Fabricius at gøre, er det aldrig godt at vide, hvor hun befinder sig om bare 5 år, men et af målene er blandt andet at præge internationale virksomheder helt fra toppen. Med Pernille Fabricus’ 5 bestyrelsesposter på CV’et må man sige, at hun er godt på vej til at indfri dette mål. Mere præcist udtaler Pernille Fabricius: ”Af mit CV vil man kunne se, at jeg prøver at arbejde mig væk fra at være specialist til at arbejde mere med generel ledelse – på lang sigt med en særlig interesse for etik og moral, der på globalt plan bliver en vigtigere del af virksomhedernes liv – i forhold til kunder, medarbejdere og investorer eller aktionærer.”

Med den seneste bestyrelsesformandspost i Online Reputation Management firmaet SAFEonNET er Pernille Fabricius godt på vej mod at indfri de både etiske og globale ambitioner. SAFEonNET hjælper andre virksomheder til at forsikre sig mod uretmæssig omtale i pressen med tab i kunder eller omsætning til følge. Pernille Fabricius forventer, at hun kan tage SAFEonNET til et globalt plan i løbet af de næste 10 år, og det bliver helt sikkert spændende at følge Pernille Fabricius og SAFEonNET i denne udvikling.