Kurser og foredrag styrker dine medarbejderes kompetencer

Kurser og foredrag styrker medarbejderes kompetencer

Kommunikationsevner, arbejdsglæde og vidensdeling blandt medarbejderne bør være en stor prioritet for enhver leder i såvel den offentlige som den private sektor. Ofte ligger dine medarbejdere allerede inde med en masse viden og kvalifikationer, der blot skal udbygges, styrkes eller opdateres. Det kan du sørge for ved at sende dine medarbejdere på et spændende kursus eller invitere en foredragsholder til at holde et relevant foredrag.

Sidemandsoplæring – kursus i effektiv vidensdeling

Sidemandsoplæring er noget, der helt naturligt foregår på nærmest alle arbejdspladser. Én medarbejder bruger tid og ressourcer på at oplære en kollega i et nyt system eller program.

Sidemandsoplæring kan være effektiv vidensdeling, men kun hvis den medarbejder, der ligger inde med en specialviden, er i stand til at videregive det på en konstruktiv måde. Faglighed er ikke nok, når det kommer til sidemandsoplæring.

Mennesker lærer på forskellige måder, og det skal den medarbejder, der står for sidemandsoplæringen, være i stand til at tage hensyn til. Vedkommende skal kunne kortlægge kollegaers læringsbehov og bringe relevante pædagogiske værktøjer i spil. Det er mange medarbejdere med ekspertviden ikke i stand til, før de har været på et kursus i sidemandsoplæring.

Derfor er der meget at vinde for dig som leder ved at sende dine medarbejdere på et kursus i sidemandsoplæring. På kurset kan de opnå de værktøjer, der skal til for at sikre, at sidemandsoplæringen i din organisation eller virksomhed er tidseffektiv og skaber glæde hos både ‘underviser’ og ‘elev’.

Kursus i kropssprog og kommunikation

Kropssprog, kommunikation… De to hænger uløseligt sammen. Mennesker kommunikerer ikke blot verbalt, men også med deres krop. Kropssprog ER kommunikation og spiller en kæmpe rolle særligt for medarbejdere, der arbejder med salg, service, konflikthåndtering og HR såsom personalesamtaler og jobsamtaler.

Kropssprogets kommunikation indbefatter blandt andet mimik, brug af hænder og gestik, kropsholdning samt fysisk placering i rummet. Den kommunikation, der mere eller mindre ubevidst sker gennem kropssproget, kan optimeres.

Kropsprog og kommunikation handler om at blive god til at aflæse andres signaler, være opmærksom på dit eget kropssprog, lytte fokuseret, sætte en stemning med dit kropssprog samt håndtere  eventuel nervøsitet.

Mange mennesker er ikke opmærksomme på deres kropssprogs kommunikation og kan derfor ikke benytte kropssproget som en ressource på arbejdspladsen.

Et kursus i kropssprog og kommunikation er derfor en oplagt mulighed for at få optimeret dine medarbejderes kommunikative evner og på den måde opnå flere salg, bedre kundeservice eller gnidningsfri konflikt- og personalehåndtering på arbejdspladsen.

Arbejdsglæde – foredrag om motivation og trivsel

Et arbejdsglæde-foredrag kan ved første øjekast virke som en unødvendig investering, da det jo ikke direkte bidrager til at styrke dine medarbejderes faglige kompetencer.

Men dine medarbejderes trivsel og lyst til at tage på arbejde og give den en skalle er faktisk noget, der kan ses på bundlinjen. Manglende arbejdsglæde resulterer i tab af dygtige kollegaer, tids- og ressourcespil og i sidste ende en lavere indtjening.

Det er derfor som leder en god idé at give dine medarbejdere et lille boost i form af et arbejdsglæde-foredrag fra for eksempel Supplement a/s.

Arbejdsglæde-foredrag sætter fokus på at give dig og dine medarbejdere konkrete værktøjer til at komme fra mentalt underskud til overskud og sammen skabe arbejdsglæde på jeres fælles arbejdsplads.