Kim Ginnerup – en leder med globalt mindset

Kim Ginnerup (3)Efter Kim Ginnerups tiltrædelse som administrerende direktør hos Missionpharma, kan man sige at han har truffet rigtige beslutninger, både hvad angår på det strategiske og forretningsmæssige plan. Dette kommer tydeligt til udtryk i måden Kim Ginnerup har ledet virksomheden på. Missionpharma har allerede fra start i sin strategi haft et global mindset, og det har de ifølge Kim Ginnerup være nødt til. Dels fordi konkurrencen på markedet er så benhård, at det er helt afgørende at tænke og agere globalt, og dels fordi medicinsk udstyr bliver efterspurgt i større omfang i katastroferamte områder, hvorfor Kim Ginnerup vælger at investere globalt set.

Missionpharma har i dag en global tilstedeværelse med i alt 5 kontorer fordelt i Danmark, Indien, Kina og Afrika. Kim Ginnerup ser blandt andet et potentielt stort marked for medicinsk nødhjælpsudstyr i Afrika, hvor Missionpharma allerede henter størstedelen af deres omsætning.

Kim Ginnerup har uden tvivl bidraget aktivt til at virksomheden har oplevet stor fremgang på flere markeder. Men ifølge Kim Ginnerup er det ikke alene skyldes hans indsats, at Missionpharma er vokset sig større, men derimod at medarbejderne har været nøglen til virksomhedens succes i bestræbelserne på at opnå global vækst.

Samler på dedikerede medarbejdere

At drive en succesfuld forretning, handler i stor udstrækning om, at medarbejderne kan se en mening med deres arbejde, og ikke blot er et hvilket som helst arbejde. Ifølge Kim Ginnerup er det vigtigt, at medarbejderne selv kan se, hvordan de selv og deres arbejde bidrager til andre menneskers liv. Hvad der har været drivkraften bag Missionpharmas succes, anser Kim Ginnerup som værende medarbejderengagement. Kim Ginnerup fortæller, at bane vejen til succes kræver dedikerede medarbejdere, og at der er et dedikeret fokus på opgaven – også når der er medgang. Ifølge Kim Ginnerup er medarbejderne også mere motiverede, hvis de tydeligt kan se meningen med deres arbejde. Derfor handler det for Kim Ginnerup at investere i mennesker, der synes det Missionpharma beskæftiger sig med, er betydningsfuldt, og som ikke bare er her uden grund.

Medarbejderne er det største aktiv for Missionpharma

Ifølge Kim Ginnerup er medarbejderne det største aktiv for at Missionpharma kan udvikle sig til at være en rigtig, global virksomhed. I dag er Missionpharma blandt de førende leverandører i verden om at levere generisk medicin og medicinsk udstyr til katastroferamte områder i hele verden. Dette er lykkes for Missionpharma ifølge Kim Ginnerup, fordi han haft den rette samling af medarbejdere, der har arbejdet efter samme værdisæt. Kim Ginnerup ser også medarbejderudvikling, som et vigtigt felt virksomheder bør investere i. Uddannelse af medarbejdere er derfor et vigtigt aktiv for Missionpharma, som Kim Ginnerup også ligger højt på dagsordenen. For at sikre at Missionpharma forbliver en attraktiv arbejdsplads, investerer Kim Ginnerup kontinuerligt i udvikling af medarbejderne. Dette gøres i form af et uddannelsesforløb, hvor virksomhedens ledere gennemgår en medarbejder-coaching, således at udvikling af medarbejderen bliver en integreret del af dagligdagen.

Ligeledes er det også af stor betydning for Kim Ginnerup, at der arbejdes i høj grad med at opbygge en forståelse for andre afdelingers arbejde. Det er vigtigt at alle i virksomheden har den samme forståelse for hinandens arbejde. Er der ikke det ifølge Kim Ginnerup, handler det i stor udtrækning om mangelfuld kommunikation, der kan gøre det sværere for virksomheden at holde sig konkurrencedygtig. Hos Missionpharma er der derfor altid fokus på arbejde med kontakt, hvilket også er vigtigt i arbejdet på at blive en global spiller. Med den vækstplan Kim Ginnerup har lagt, er ekspansionsmuligheder stadig store for Missionpharma, som følge af det vil indebære en stor medarbejdervækst, hvorfor den daglige kontakt i virksomheden har stor betydning.