Hvad er vigtigt ved en virksomhedsoverdragelse?

Skal der overdrages en virksomhed eller dele af den, er der højst sandsynligt tale om en virksomhedsoverdragelse efter lovens forstand, og de indblandende virksomheder skal dermed følge reglerne i Virksomhedsoverdragelsesloven.

Der er gældende regler for både den virksomhed, der overfører aktiviteter, altså sælger, samt for den virksomhed, der overtager aktiviteterne, altså køber.

Vigtigt er det også, at både sælgeren af virksomheden skal følge Samarbejdsaftalen eller loven om information og høring. Virksomhederne er også omfattet af disse regler, selv hvis overdragelsen lovgivningsmæssigt ikke falder under Virksomhedsoverdragelsesloven.

Sælgers forpligtigelser

Er virksomhedsoverdragelsen også en virksomhedsoverdragelse i lovmæssig forstand, har sælger af virksomhed en informations- og forhandlingspligt. Dette betyder blandt andet, at der er bestemte oplysninger, som de berørte medarbejdere som minimum skal oplyses om.

Herudover skal Samarbejdsudvalget eller tilsvarende informeres og høres, hvis der er tale om en større omstrukturering af den pågældende virksomhed.

Købers forpligtigelser

Ved overtagelse af virksomhed skal køber overveje, hvorvidt der ønskes at indtræde i den eller de kollektive overenskomster, som er gældende hos sælger. Er dette ikke tilfældet, skal overenskomsten frasiges inden for en bestemt tidsfrist.

Køber af virksomhed skal som regel sørge for, at de berørte medarbejdere får en ny ansættelseskontrakt, hvor ændringerne i ansættelsesforholdet, i tilfælde af sådanne, fremgår.

Derudover, har køber præcis som sælger også en informations- og forhandlingsforpligtelse i forhold til købers nuværende medarbejdere, som eventuelt bliver påvirket af overdragelsen.

Konsekvenser af virksomhedsoverdragelse

Der er en række konsekvenser i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, heriblandt er:

  • Medarbejdere der i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse overgår til køber, bevarer samtlige rettigheder og pligter, der er gældende på tidspunktet for overdragelsen, herunder rettigheder, der fremgår af ansættelsesaftalerne og kollektive overenskomster.
  • Medarbejdere må ikke opsiges som følge af virksomhedsoverdragelsen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*