Husk din advokat til erhvervslejemål

Hos Ret og Raad advokater har man specialiseret sig rådgivning på flere områder, hvori en af hovedkompetencerne er rådgivning i forbindelse med erhvervslejemål. Advokat rådgivning i forbindelse med erhvervslejemål er specielt vigtigt, da det er et område, som er under konstant og omfattende regulering. Har man ikke erfaring med erhvervslejemål kan det medføre store økonomiske konsekvenser at undlade rådgivning.

Dette kan for så vidt omhandle begge de involverede parter og det anbefales derfor, at man søger rådgivning i forbindelse med erhvervslejemål.

Den rette rådgivning

Rådgivningen foregår typisk ved indgåelsen og afslutningen på en lejekontrakt. Som rådgivende advokater rådgives inden for erhvervslejemål bl.a. om mulighederne for lejeforhøjelse og lejenedsættelse. Heriblandt lejers og udlejers forpligtelser og rettigheder samt i forbindelse med afståelsen af fremleje.

Ønsker man at læse med om, hvad rådgivning i forbindelse med en advokat til erhvervslejemål hos Ret og Raad advokater indebærer, kan se mere på hjemmesiden. Desuden er man altid velkommen til at skrive eller ringe til advokaterne. Herefter kan man få et uforpligtende møde, hvor alle de rådgivende muligheder drøftes.

En del af det rådgivende advokat arbejde i forbindelse med erhvervslejemål består i at deltage i udarbejdelsen og forhandlingerne omkring lejekontrakter samt forpagtningsaftaler mm. Desuden er et vigtigt element, at kunne bistå ved konfliktløsning samt retssager og voldgiftsbehandling.