Holmegaardshuset hjælper udsatte børn, unge og familier

Holmegaardshuset, barn der leger

Holmegaardshuset er beboelses- og opholdssted for børn, unge og familier. Holmegaardshuset hjælper personer og grupper, der har svært ved at indgå i sociale relationer, med at etablere et værdigt og behageligt samliv med andre. Det er opholdsstedets formål at give de rette værktøjer, så personer og familier selv kan løse konflikter, modsætninger eller udfordringer, de støder på.

Familielivet er udfordret på mange punkter, og det kan være svært for en nybagt mor, en ung familie eller personer med svigt i ungdommen at få hverdagslivet til at fungere i trygge og omsorgsfulde rammer. Holmegaardshuset tilbyder hjælp til disse mennesker ved at skabe en tilværelse, der først og fremmest fordrer tryghed og sikkerhed og dernæst hjælper personerne med selv at håndtere de udfordringer, der måtte opstå. Det er en svær og ofte problematisk proces, der kræver, at man træder ud af sin sikkerhedszone – men det betaler sig i det lange løb.

Holmegaardshuset_baby

Mange unge mødre på Holmegaardshuset kæmper selv med problemer, der er opstået i deres barndom eller ungdom. Flere har oplevet svigt af enten deres egen mor, far eller andre tætte personer. Derfor kan det være en stor omvæltning som nybagt mor at være ansvarlig for sit eget barn. Mange spejler nemlig de uhensigtsmæssige følelser og frustrationer, de selv har haft som barn i deres nye rolle som mor, hvilket kan resultere i en distancetagning til barnet. Det betyder ikke at moderen ikke elsker sit barn, men personen mangler de rette egenskaber, kompetencer og viden til, hvordan man agere som en omsorgsgivende forældre. Dertil kan der være store udfordringer, når kærlighedslivet også skal passe ind. Få og ofte små konflikter kan virke uoverskuelige for Holmegaardshusets beboere, og derfor er det vigtigt, at de er omgivet af et personale, der har de rette værktøjer, redskaber og ikke mindst uddannelse til at hjælpe.

Holmegaardshuset har unikke pædagogiske værktøjer

Holmegaardshuset har mange pædagoger tilknyttet opholdsstedet, der alle er uddannede med unikke kompetencer til at håndtere de udfordringer, personalet dagligt støder på. Opholdsstedet benytter moderne metoder og henter viden fra den seneste forskning til at hjælpe dem i deres arbejde.

Læs mere om Holmegaardshusets faglighed her.

Senest havde Holmegaardshuset besøg af Thomas Røpke, der underviser i de psykosociale udfordringer, plejepersonale er udsat for. Kurset gav pædagogerne og medarbejderne redskaber til at arbejde i en fælles empatival retning, der skaber ro og tryghed hos opholdspersonerne.

Holmegaardshuset madlavning

Et af de vigtigste områder, Holmegaardshuset arbejder med, er mentalisering, som Gerda Bejder skriver på k-forum. Mentalisering er et af de vigtigste pædagogiske byggesten i Holmegaardshusets arbejde. Mentalisering er evnen til at forstå og sætte sig ind i andres mentale tilstande. Det kan virke som en selvfølge for mange mennesker, men det er desværre en udfordring for flere af de personer, der har oplevet svigt i deres opvækst. Og det er en evne, der er nødvendig at mestre, hvis man vil kunne håndtere konflikter, udfordringer og andres handlinger på en sund og konstruktiv måde. Holmegaardshuset arbejder med mentalisering på flere niveauer:

  • Få beboeren til at forstå hensigten bag andres handlinger – både gode og dårlige
  • Hjælpe beboeren til at reflektere over egne handlinger og forstå hvorfor man gør, som man gør
  • At give beboeren de rette redskaber til at kunne sætte sig i andres sted
  • Hjælpe beboeren til at forstå og aflæse andres kropssprog

Mentalisering er ofte svært at forstå for de personer, der mangler eller har nedsat evne til at sætte sig i andres sted. Grunden skal findes i de svigt og manglende omsorg, personen selv har oplevet gennem livet. Derfor lukker hjernen ned for mentaliseringsevnen og skruer op for beskyttelsesbehovet hos personen. Det resulterer ofte i konfrontationer, der eskalerer, hvis ingen evner at forstå den andens adfærd.

Holmegaardshusets uddannelser

For at bevare og udvikle den høje faglighed, som kendetegner Holmegaardhuset, arbejder man kontinuerligt på at opkvalificere og dygtiggøre medarbejdere. Det er et løbende fokuspunkt, som er implementeret i hele virksomheden. En af måderne, som man efterlever forventningerne til fagligheden på, er ved hjælp af Holmegaardshusets uddannelser. Som opholdssted er de ret unikke på dette punkt. De udbyder interne uddannelser og kurser, hvor medarbejderne årligt gennemgår mindst 40 lektioners undervisning.

Se Holmegaardshusets uddannelser her

En enkelt uddannelse – Tidlig børneindsats og samspilsbehandling – udbydes også eksternt. Det, der er fælles for kurser og uddannelser, er, at de alle skal gøre medarbejderne i bedre stand til at udføre behandlingsarbejde, der virkelig skaber resultater. På Holmegaardshuset har visionen altid været at skabe bedre rammer og livskvalitet for udsatte børn og unge. Og kvaliteten af arbejdet bliver kun bedre af, at medarbejdere konstant får udvidet deres faglige horisont, udfordret på tilgange samt finder nye og bedre måder at implementere teorierne i praksis på. Nedenfor kan du se en familiebehandler på Holmegaardshuset forklare om NBO-metoden – en af uddannelserne på opholdssstedet.

Hvordan skabes den sunde og velfungerende familie?

Et sundt og velfungerende familieliv har højeste prioritet hos Holmegaardshuset. Hver dag arbejder dedikerede pædagoger med at hjælper de personer, der har brug for kompetent vejledning til at få deres nye eller gamle familie til at fungere ordentligt. Det er især nyere familier, der på Holmegaardshuset har brug for assistance, når rollerne skal fordeles og det fremadrettede samværsliv skal fungere. Nogle af de spørgsmål unge forældre stiller sig selv og som kan skabe tvivl om egne evner er:

  • Bliver jeg en bedre mor end min egen?
  • Kan jeg skabe de trygge rammer, jeg selv manglede?
  • Er jeg god nok?

Lige meget hvilken ”type” forældre du er, florerer disse spørgsmål i hovedet. Og det er der ingen skam i – det skal bare håndteres korrekt. Derfor hjælper Holmegaardshuset kommende forældre med håndtere de situationer, man som forældre unægtelig kommer i. Det gøres blandt andet gennem samtaler, observation og evaluering. Når de rette kompetencer er tilstede hos forældrene, og de føler sig trygge og sikre i deres nye rolle som forsøger, så er det en succes.

Holmegaardshuset - forældreskab

Mange af de personer, der opholder sig på Holmegaardshuset viser også symptomer på andre udfordringer end omsorgssvigt i en tidlig periode. Manglende tryghed i de unge år fører ofte en lang række andre personlige udfordringer med sig. Alkohol, medicin og andre former for misbrug er ikke en sjældenhed hos beboerne på Holmegaardshuset – derfor er det vigtigt, at beboernes udfordringer tages hånd om som en helhed og ikke enkeltvis hen ad vejen. Den holistiske tilgang skal sikre, at fremgangen på et område ikke oplever et tilbageslag, hvis personen møder modstand på andre områder. Det er vigtigt at tage alle problemerne i samme ombæring, hvilket kan virke frustrerende, hård og uretfærdigt for beboeren på Holmegaardshuset. Det er desværre et nødvendigt onde, hvis det sunde og trygge familieliv skal sikres. Opholdsstedet tager sig af hele familien, men i sidste ende er det altid barnet, der har forrang. Det kan skabe stridigheder og konflikt mellem forældre og Holmegaardshuset, men de fagspecifikke kompetencer og vurderinger hos personalet vægter højere end følelser og mavefornemmelse hos forældrene.

En af de bedste gaver, man kan give en familie, er trygge og sikre rammer for børn, unge og voksne. Det arbejder personale, forstander og andre medarbejdere hos Holmegaardshuset på hver dag.

Personen bag opholdsstedet

Holmegaardshusets forstander er Gerda Bejder, der i størstedelen af sin karriere har arbejdet med udsatte børn, unge mennesker og familier m.fl. Gerda er special- og AKT-lærer og uddannet socialpædagog. Derudover har hun også læst kommunikation og pædagogik på DPU, mens hun har diplomuddannelse i at hjælpe særligt udsatte børn og unge. Gerda sørger for, at Holmegaardshusets personale har den seneste viden inden for det socialpædagogiske område. Derfor er der et stort fokus på videre- og efteruddannelse til alle, der arbejder på Holmegaardshuset.

Holmegaardshuset blev etableret i 2014 med Gerda Bejder som forstander. Opholdsstedet er placeret på Sydsjælland i Fensmark nær Næstved men modtager personer fra hele Danmark.

Kontakt

Hvis du vil høre mere om Holmegaardshuset, kan du besøge opholdsstedets hjemmeside eller følge dem på Facebook og LinkedIn. Her deles også ud af relevant indhold – det kan bruges både af privatpersoner samt af fagpersoner med socialpædagogisk baggrund.