Hjælp til begravelse?

begravelse

En begravelse kan foregå på mange måder, men som regel tages der udgangspunkt i den afdødes ønsker.

Når en person går bort, er der mange ting at skulle tage stilling til. Specielt en begravelse kan være overskueligt at skulle stå for alene specielt i en hård tid. Derfor kan det være fordelagtigt at få hjælp af en bedemand, så alt bliver gjort korrekt, også i forhold til at udfylde dokumenter m.m.

En af de første ting man skal tage stilling til når en person går bord, er om den afdøde ønskede en begravelse eller en bisættelse.

Begravelse eller bisættelse?

Som udgangspunkt er begravelse og bisættelse begge en højtidelighed som foregår efter et dødsfald. Disse to aktiviteter går i realiteten under samme betegnelse, nemlig ”begravelse”. Den afgørende forskel er dog måden, den afdødes krop bliver håndteret efter ceremonien. Ved en begravelse vil kisten med den afdødes krop blive sænket i jorden på et udvalgt gravsted på kirkegården. Ved en bisættelse vil man i stedet bærer kisten med den afdødes krop ind i en rustvogn som herefter vil transportere kroppen til et krematorium hvor kroppen vil blive brændt. Herefter, alt efter ønske vil man få asken, som man kan vælge at begrave i en urne på kirkegården eller eventuelt sprede over havet. Det afhænger meget af hvad den afdøde ønskede. Hvis ikke den afdøde havde nogle præferencer i forhold til begravelse, kan de pårørende bestemme hvad der skal ske med den afdøde. Forskellen er altså måden den afdødes krop bliver håndteret på.

Begravelse

Hvis man vælger at begrave kroppen, altså en begravelse fremfor en bisættelse, foregår ritualet således at familie og pårørende bærer kisten hen til gravstedet på kirkegården. Oftest ved begravelse vælger man et sted hvor andre familiemedlemmer også ligger. Når kisten er båret hen til gravstedet vil kisten blive sænket i jorden, hvor der i forvejen er blevet gravet hul. Her vil præsten kaste jord på kisten 3 gange efterfuldt af en bøn; ”Fra jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du igen opstå, amen”. Ceremonien slutter ved gravstedet og kirken sørger herefter for at begrave kisten og ligge og pynt etc. På gravstedet.

Bisættelse

En bisættelse vil jordkasten foregår enten i kirken eller i et kapel. Efter man har sunget samlet og præsten har holdt sine taler og bøn, bærer familie og pårørende kisten ind i rustvognen, som herefter kører kisten til krematorium, hvor kroppen vil blive brændt. Ceremonien slutter når rustvognen kører væk. Nogle går hen til det gravsted hvor urnen skal begraves, så pårørende og familie ved hvor den afdøde skal ligge efter afbrænding. Efter 8-14 vil kroppen være kremeret. Her udfører nogle også en mindre ceremoni, hvor urnen enten skal begraves eller spredes et udvalgt sted.

80% af den danske befolkning vælger at blive kremeret når de dør. Bisættelsen er også populær fordi familie og pårørende netop selv vælger hvor aksen skal spredes.

 

Borgerlig begravelse?

Hvis man ikke er medlem af folkekirken kan man også vælge en borgerlig begravelse. Her vil begravelsesritualet typisk foregå i et kapel fremfor en kirke. Her vil kapellet som regel have tilknytning til kirkegård, krematorium, hospital, plejehjem eller privat hjem. En borgerlig begravelse har ikke en præst tilknyttet men man kan med fordel bliver rådgivet af en bedemand, som kender til ceremonien og proceduren, så dagen bliver mindeværdig og respektfuld overfor den afdøde. Familie og pårørende sammensætter altså selv forløbet og har frie rammer / tøjler til at strikke et forløb efter eget ønske sammen. På den måde kan man sige at en borgerlig begravelse måske kan gå hen og blive mere personlig.

Kontakt Begravelses Service når du skal afholde en begravelse

Det kan altså godt betale sig at rådfører sig med en bedemand. Om end det omhandler en bisættelse, en begravelse eller en borgerlig begravelse. Et godt sted at kontakte hvis du skal stå for begravelse og andre praktiske ting ved et dødsfald er Begravelses Service. Begravelses Service har et team af erfarne medarbejdere med flere år i branchen. De vurdere hvad der er bedst for dig, din familie og de pårørende, og få arrangeret en begravelse lige i den afdødes ånd, så han/hun bliver hyldet og får en smuk afskedsceremoni. Hvis der bliver vurderet at du og din familie ved dødsfaldet har brug for krisehjælp, kan der kontaktes dygtige krisepsykologer og Begravelses Service tilbyder også hjælp til at søge om økonomisk tilskud hos læse etc. Ved dødsfald og inden begravelse er der en række ting der skal sørges for. Se nedenstående liste:

  1. Indhentning af dødsattest
  2. Ansøgning om Begravelseshjælp
  3. Assistance i Stifteretten
  4. Behandling af et Dødsbo
  5. Kontakt til alle Offentlige instanser
  6. Andre praktiske opgaver

Hvis du kontakter en bedemand eller kontakter en bedemand fra Begravelses Service sørger de for at hjælpe dig i så mange henseender som muligt, om end det drejer sig om praktiske ting, eller emotionel støtte. Ved at have en bedemand under hele dødsfalds-processen kan han/hun sørger for at intet bliver glemt og at det hele bliver mere overskueligt så de efterladte kan fokusere på at sørge. Altid ved dødsfald forekommer der en eller anden form for sorg i den mindre eller større grad. Det er individuelt hvordan folk håndterer dette, og derfor kan det være en fordel at have en som kender til processen at stå for det praktiske, så man kan være sammen med sine kære og herved gøre hele oplevelsen meget bedre. Derfor bør du kontakte Begravelses Service til din Begravelse. Læs mere her!