Habitushusene skaber specialpædagogiske rammer for livsglæde

Habitushusene

Habitushusene er vores eksistensberettigelse betinget af, at vi kan skabe rammer for mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, der gør, at de kan blomstre. Hvis vi ikke er i stand til at få mennesker til at få det bedre, så giver det slet ikke nogen mening, at vi eksisterer. Derfor mener vi, at det at skabe forøget livskvalitet blandt vores borgere er den vigtigste opgave, vi overhovedet kan påtage os.

Habitushusene tager udgangspunkt i hvert enkelt borgers udvikling og behov

Mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser har meget forskellige behov for støtte. Der er ikke en gennemgående handlingsplan, der vil passe på alle, for alle mennesker er forskellige, og har derfor også forskellige præferencer og udfordringer.

Ideologien bag Habitushusenes pædagogiske ramme er derfor, at vi gennem faste strukturer og rammesætninger kan skabe overskud blandt vores pædagogiske personale, til at forholde os til de borgere, vi har ansvar for som det de er – individer med individuelle behov.

Af den årsag er vores pædagogiske rammer også bygget op med fokus på, hvad den enkelte borgers behov er. Forskellige mennesker har gavn af forskellige tiltag, og vi lægger derfor en individuel pædagogisk plan for hver borger hvert halve år for at imødekomme ændringer og blive ved med løbende at optimere vores pædagogiske tiltag, så de minimerer problemskabende adfærd og maksimerer livsglæde mest muligt. Dette gælder i alle Habitus’ bosteder.

Habitushusets online akademi sikrer viden og kvalitet blandt medarbejderne

Vi har rammerne, men god pædagogik kan aldrig finde sted, uden dygtigt personale. Derfor er det vigtigt, at de mennesker der bliver ansat i et Habitushus også er kvalificeret til at yde den faglige omsorg, vi kærer så meget om. I Habitushusene har vi derfor skabt et online akademi. Akademiet dækker over et fast struktureret online onboardingforløb og en vidensplatform.

I praksis skal alt nyt personale i Habitushusene gennemgå det samme læringsmateriale. Det skal de, fordi det sikrer, at alt vores personale kan varetage alle de elementer af de opgaver, der er, i forbindelse med at drage omsorg for mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Systematikken i vores oplæring sikrer, at der ikke er nogen af vores medarbejdere i Habitushusene, der ikke har fået den viden, der er essentiel for, at de kan udføre deres arbejde. Vidensplatformen i vores akademi gør det muligt for Habitushusenes personale at opsøge og finde viden, der gennemgår alt fra praktiske procedurer til pædagogisk teori.

Habitushusenes botilbud er helhedstilbud i hjemlige fysiske rammer

Da Habitus Bosted er et helhedstilbud, skal vi selvfølgelig indtænke alle elementer af menneskeliv i vores botilbud. Derfor er vores fysiske rammer højt prioriteret, så de kan tilpasses og udvikles til de individuelle behov, der er til dem.

Ligesom når det kommer til vores pædagogiske rammer, er individet også i fokus, når det kommer til de fysiske rammer. De mennesker der bor i Habitushusene skal føle sig hjemme og have mulighed for at dyrke deres hobbyer og der skal tages forbehold for deres behov og præferencer hele vejen igennem.

Alle mennesker skal behandles ordentligt. Derfor er det er helt centralt for os at indtænke alle elementer, der påvirker menneskeliv, når man udbyder bosteder. Det er helt centralt, at vi har øje for de mange dele, der udgør rammen for gode liv –  og samspillet mellem de forskellige dele.

Alle Habitushusenes botilbud er grundlagt og tilrettelagt ud fra mange års erfaring med at udvikle rammer og pædagogiske planer, der maksimerer livsglæde mest muligt hos den enkelte.

Habitushusenes bo- og dagstilbud i Jylland og på Sjælland

Habitushusene har botilbud i Jylland og på Sjælland samt dagcenter i Brøndby:

HabitusHusene Nordjylland

HabitusHuset Fjelsted

HabitusHuset Nørkær

HabitusHuset Langbrovej

HabitusHusene Midtjylland

HabitusHuset Elbækvej

HabitusHuset Sct. Mortensgaard

HabitusHuset Søren Kannesvej

HabitusHuset Tyvhøjvej

HabitusHuseneSjælland

HabitusHuset Jernstøbervænget

HabitusHuset Sølyst

HabitusHuset Skellebjerg

HabitusHuset Rønnebærkæret

Habitushusene Nordsjælland 

HabitusHuset Drachmannsvej

HabitusHuset Kæderupvej

HabitusHuset Ny Mårumvej

HabitusHuset Frederiksværksgade

HabitusHuset Ahornvej

HabitusHusene Vestegnen

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven

HabitusHuset Søvang

Følg Habitushusene på digitale medier

Habitushusenes hjemmeside

Habitushusenes blog

Habitushusene på Facebook

Habitushusene på LinkedIn

Habitushusene på Vimeo

Habitushusene på Youtube

Habitushusene på Tumblr

Habitushusene på advertise.dk