Bosted for børn og familier kan hjælpe med at sikre fremtidig livskvalitet

Familie, bosted

Hvad er det første, du tænker, når du hører ord som anbringelse og opholdssted? Nogle vil måske få negative konnationer ved første tanke. Men opholdssteder er utroligt vigtige, når der er tale om omsorgssvigtede børn, som skal hjælpes videre og sikres trygge rammer. Får de ikke den nødvendige hjælp, kan det få langsigtede konsekvenser. Konsekvenser, der kan føre til, at barnet ikke sikrer sig en uddannelse, ikke er i stand til at indgå i sociale sammenhænge og bliver udelukket fra samfundet. Opholdssteder arbejder både med borgeren selv og den indre psyke, ligeledes med at der arbejdes med borgerens relationer. Tager vi Holmegaardshuset som eksempel – et bosted i Fensmark – så er der både plads til børn og familier. Det vil sige, at børn kan bo på stedet alene – eksempelvis i forbindelse med en anbringelse – men de kan også bo der sammen med forældre.

Der arbejdes med forskellige terapeutiske metoder, som eksempelvis almindelig terapi, flerfamilieterapi, forældrekurser og udviklingssamtaler. Når borgeren tager ophold på Holmegaardshuset, opsættes der nogle mål, som behandlingen skal understøtte. Der arbejdes med overordnede mål og delmål. Delmålene skal facilitere, at borgeren kommer tættere på at nå de generelle mål.

Du kan finde sociale tilbud til Holmegaardshuset på LOS.

Socialt svigtede børn i Danmark

Vi hægter os ofte på narrativet i Danmark, der indebærer, at vi har det godt. Og det har vi da også overordnet, når vi sammenligner os med lande fra hele verden. Vi har fri adgang til skolegang og sygehjælp. Vi har et sikkerhedsnet, der sikrer et minimum for vores levestandard. Alligevel findes der altså børn og familier, som eksempelvis lever under fattigdomsgrænsen, og børn der lider under forældres misbrug eller lignende. Derfor er det vigtigt, at der findes opholdssteder, som kan hjælpe i sådanne situationer.