APC Forsikringsmæglere A/S vokser med 40% om året

APC Forsikringsmæglere A/S er den hurtigst voksende virksomhed i pensionsbranchen.

Med en årlig tilgang af 3.000 nye kunder og en afgang af kunder på godt 4%, så er APC Forsikringsmæglere A/S ubetinget vækstkongen i pensionsbranchen.

Samlet set har næsten 10.000 private pensionstagere med en samlet pensionsformue på næsten 16 mia. kr. nu valgt APC Forsikringsmæglere som deres private uafhængige og uvildige pensionsmægler.

Derfor vækster APC Forsikringsmæglere A/S

At væksten er ekstrem høj og har været det siden start i 2007, skyldes naturligvis alene, at danske pensionstagere, med APC som deres private pensionsmægler, har erkendt, at de kan få dækket og opfyldt et behov for uafhængig professionel rådgivning i et ellers ugennemsigtigt og meget komplekst pensionsmarked.

APC-kunderne kvitterer ligeledes for dette ved at udvise en ekstrem høj grad af tilfredshed, hvilket bl.a. omsættes i en, for branchen, ekstrem lav kundeafgang på godt 4% og 5 stjerner på Trustpilot baseret på en score over 9 ud af 10 baseret på snart 300 anmeldelser. Derudover kan det nævnes, at APC Forsikringsmæglere A/S aldrig har haft en sag i Forsikringsankenævnet eller tabt en retssag.

Tilliden skal honoreres

APC er velvidende om, at den tillid, der vises fra kunderne, skal honoreres med løbende rådgivning og andre værdiskabende ydelser. Men ikke mindst skal forbedringer af ydelserne og lavere omkostninger honoreres, hvilket sker løbende i takt med, at ”Indkøbsforeningen” APC bliver større og dermed, på alle sine kunders vegne, kan opnå endnu lavere priser på forvaltning af samme høje kvalitet.

APC Forsikringsmæglere A/S ser det således som en væsentlig del af deres eksistensberettigelse hele tiden at lytte til sine kunders behov og hele tiden tilpasse rådgivning, services og øvrige ydelser iht. disse.

I et marked, der ikke har været domineret af teknologiske løsninger, men hvor behovet herfor stiger som følge af den øgede digitalisering generelt, har APC fundet det særligt vigtigt at investere massivt i udviklingen af FINTECH (Finansteknologiske) løsninger, der skaber endnu mere værdi for kunderne end nuværende analoge løsninger. Det betyder bl.a., at APC-kunder i en nær fremtid selv vil kunne følge og foretage, for markedet, helt unikke produktsammenligninger på deres APC-portal ”MIT APC”.

Vil du vide mere om APC Forsikringsmæglere A/S, så besøg dem her:

APC Forsikringsmæglere A/S- hjemmeside

APC Forsikringsmæglere A/S – LinkedIn

APC Forsikringsmæglere A/S – Facebook

APC Forsikringsmæglere A/S – Omtal.dk

APC Forsikringsmæglere A/S – Bag The Web

APC Forsikringsmæglere A/S – Ustream

APC Forsikringsmæglere A/S – Angel.co

APC Forsikringsmæglere A/S – Opret.dk

Du kan også se denne præsentationsvideo af APC Forsikringsmæglere A/S: