3R Kontor – gjorde genbrug til guldgrube

Da Steffen Høgh og Jacob Hansen i 2015 grundlagde 3R Kontor, var der ikke det store fokus på genbrug i forbindelse med kontormøblementer. Der var dog en stigende efterspørgsel på markedet efter et grønnere alternativ til den daværende ”brug og smid væk”-kultur, der herskede inden for kontorbranchen. Denne kultur var mindre smart for virksomhederne, idet bortskaffelse af erhvervsaffald var – og stadig er – et dyrt foretagende for firmaer. Der var altså et åbenlyst behov for et mere miljøbevidst og mindre omkostningsfuldt tiltag med hensyn til afskaffelse af kontorinventar. Et behov, som 3R Kontor øjnede muligheden for at opfylde.

Grøn bortskaffelse er det nye sort

Som virksomhed er 3R Kontors hovedformål ganske simpelt: De opkøber kontorinventar, når en virksomhed flytter eller skal udskifte det gamle med nyt. På denne måde slipper man som firma for at skulle betale den dyre kilopris for afskaffelsen, og man bliver fri for besværet ved at skulle skille sig af med kontormøblerne på egen hånd. Til gengæld får 3R Kontor muligheden for at overtage nogle kontormøbler, der stadig er i god en stand, så de kan videresælges på ny til andre virksomheder.

På denne måde får den oprindelige virksomhed altså deres møblement skaffet af vejen, og 3R Kontor kan tjene en profit ved at reparere og sælge dele af inventaret til nye kunder. En ordning, der giver rigtig god mening for begge parter.

Fordelene før sig tilmed også gældende for den tredje part – nemlig den virksomhed, der køber de brugte kontormøbler. De får møbler af høj kvalitet, som har mange gode år i sig endnu – og så endda med en stor besparelse. Når 3R Kontor istandsætter og videresælger inventaret, er det nemlig med 60-70% besparelse i forhold til den oprindelige pris. Denne betydelige besparelse, kombineret det miljøvenlige i at genanvende møblerne, gør det til en oplagt ydelse at gøre brug af for mange virksomheder. Den vision, selskabet lagde for dagen i sin tid, blev hurtigt populær, hvilket allerede afspejlede sig i regnskabsåret 2016, hvor firmaet havde et overskud på næsten en million kroner efter skat.

Donation og socialt fokus skaber også vækst

Det er dog ikke blot i forhold til miljø og genbrugsøkonomi at 3R Kontor har valgt at tænke innovativt. Dette formår de også at gøre både i forhold til det overskydende møblement og deres medarbejdere.

For når et helt kontor er tømt for inventar, er der med stor sandsynlighed mange møbler i god stand, der dog af andre grunde ikke egner sig til videresalg. For at kunne videregive disse på en fornuftig måde, har 3R kontor skabt Donationsnetværket. Her bortgives årligt mange gratis møbler til velgørende organisationer, skoler og fritidsordninger eller andre foreninger. På denne måde får genbrugsmøbler nye hjem, og velgørenhedsorganisationerne kan i stedet bruge deres ofte stramme budgetter på andre godgørende ting. Virksomheden udøver altså altid genbrug med omtanke.

Dette særlige fokus på social omtanke afspejles også i virksomhedens medarbejderstab. 3R Kontor kører nemlig efter et princip, hvor 40% af deres arbejdspladser er reserveret til sociale ansættelser. Altså ansættelser af medarbejdere, der har brug for særlig hjælp, støtte og rum for at kunne fungere på arbejdspladsen. Overordnet set har 3R Kontor altså lavet en profitabel og voksende virksomhed på baggrund af et værdisæt, hvor vækst spiller sammen med både miljømæssigt og socialt ansvar. En virksomhed, der på sin vis har opdaget og omfavner fremtidens marked allerede i dag. Hvis du ønsker at vide mere om 3R Kontor og deres ydelser, kan du læse mere ved at klikke her.