Hvordan forbedrer vi kårene for socialt udsatte?

Socialt udsatte - Holmegaardshuset

Spørgsmålet om, hvordan vi kan forbedre livskårene for socialt udsatte, er først og fremmest politisk. Senest har Socialdemokratiet fremlagt en strategi, hvor der er fokus på, at kvaliteten på området skal hæves. Mette Frederiksen vil være “børnenes minister”, og derfor skal der være fokus på, at plejefamilier skal have flere ressourcer, samt at anbringelser af børn skal ske hyppigere og tidligere. Sidstnævnte udsprang af kritikken om, at anbringelser sker for sent.

Dog udtaler partiet også, at et øget antal af anbringelser ikke vil medføre flere penge til kommunerne. De dyre anbringelsessager vil godt nok også medføre et tilskud, men det tilskud bliver i sidste ende betalt af kommunerne selv ved et tilsvarende mindre bloktilskud fra staten. Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder Anette Faye Jacobsen skriver, at det er farligt at udtale sig om, hvorvidt vi har for få eller for mange anbringelser. Anbringelser kan netop ikke generaliseres, da der altid er tale om at vurdere den individuelle sag og gøre det, der giver bedst mening for barnet. Man kan finde oversigt over sociale tilbud her.

Det er positivt, at der er kommet politisk fokus på området. Men hvilke tiltag er relevante at implementere? Og er der andre måder, vi kan forbedre indsatsen, så der i sidste ende sikres bedre livskvalitet for sociale udsatte?

Holmegaardshuset – et opholdssted, hvor barnet er i fokus

Holmegaardshuset er et opholdssted, som tager imod børn i alle aldre, familier og forældre. Set i lyset af ovenstående, er stedet meget relevant. Når vi snakker flere eller færre anbringelser, er det også relevant at snakke om, hvordan det egentlig kan hjælpe børnene.

Om Holmegaardshuset

Hos Holmegaardshuset er det vigtigt at skabe tryghed for de børn, der kommer. Dette gælder særligt i tilfælde, hvor der er tale om akutte anbringelser. Det er en meget uvant situation for et barn pludselig at blive fjernet fra det, man kender, og blive kastet ind i noget helt nyt. Det er en situation, der kræver tilpasning, og som kan være forbundet med en masse smerte. Derfor er det også pædagogernes opgave på Holmegaardshuset at udvise stor empati, når barnet kommer. Og fremadrettet at skabe sikre og trygge rammer, hvor stabilitet er et nøgleord.

Fagligheden fylder meget, da det er den, pædagogerne trækker på og bruger som fundament i arbejdet. Det gælder om at kunne forstå de udfordringer og den bagage, hver borger kommer med, således at man også forstå, hvordan det skal behandles.

Holmegaard kontakt
Adresse: Holmegaardsvej 4, 4684 Holmegaard
Tlf: 40 12 21 01
Mail: kontakt@holmegaardshuset.dk